28-11-2010 10:30 PM: Lorem ipsum dolor sit amet

Month: October 2016

November 2016

Bülent KARA Urban Transformation and Its Impact on Social Structure in Turkey Türkiye’de Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Yapıya Etkileri                                         3-22           Nafiye Nur MEŞE-Fikret ALINCAK A Research on Environmental Awareness of Higher Education Students Yükseköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilinci Üzerine Bir Araştırma                   23-32          Dilek FİDAN How Do […]
© INCISS – THE JOURNAL OF INTERNATIONAL CIVILIZATION STUDIES – ISSN: 2548 – 0146 2020 Top