28-11-2010 10:30 PM: Lorem ipsum dolor sit amet

Month: November 2017

November 2017 Volume II/ Issue II

Contents/ İçindekiler Pages/ Sayfa Hakan YALAP Editorial/ Takdim 1 Berat AKINCI The Effects Of Northern Iraq Regıonal Management Of 25 September References Of Turkey To National State Personnel Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin 25 Eylül Referandum Kararının Türkiye’nin Ulus Devlet Kimliğine Etkileri 3-23 Bülent KARA The Last Responsıble Widening Origin: Hrislam Son Kalkışmanın Kutsanan Kökeni: Hrislam 24-31 Bülent […]
© INCISS – THE JOURNAL OF INTERNATIONAL CIVILIZATION STUDIES – ISSN: 2548 – 0146 2020 Top