28-11-2010 10:30 PM: Lorem ipsum dolor sit amet

Month: November 2018

November 2018, Volume 3, Issue 2

Contents/ İçindekiler Pages/ Sayfa Hakan YALAP Editorial/ Takdim 1 Ali BOZÇALIŞKAN An Analysıs Of Turkey’s Support To The Turkısh-Tatar Mınorıty In Romanıan Dobruja After 1989 Revolutıon 1989 Devriminden Sonra Romanya Dobrucası’nda Yaşayan Türk-Tatar Azınlığa Türkiye’nin Verdiği Desteğin Analizi 4-21 Aysemin ÇANAK Abdal Ata Vıllage Accordıng To Temettuat Regıster Temettuat Defteri Kayıtlarına Göre Abdal Ata Köyü 22-33 Adem […]
© INCISS – THE JOURNAL OF INTERNATIONAL CIVILIZATION STUDIES – ISSN: 2548 – 0146 2020 Top