28-11-2010 10:30 PM: Lorem ipsum dolor sit amet

May 2019, Volume 4/ Issue 1

Editor
Dr. Hakan Yalap

Associate Editor
Dr. Sercan Demirgüneş
Gökhan Güneş

Nevşehir-TURKEY Volume 3/ Issue 2 Autumn  2018  

Jenerik Kapak | İçindekiler | Editörden


Contents/ İçindekiler Pages/ Sayfa

Hakan YALAP
Editorial/ Takdim

1 pdf
Elena N. ASHANINA, Mikhail N. SENIK
The Influence of The Method of Bioacoustic Correction (Eeg Neurofeedback-Based System) on The Restoration of Psychophysiological Parameters After Stress
4-12 pdf
Şahin HATİPOĞLU
Evaluation of Published Articles in Archeology In Arkitekt (1931-1980)
Arkitekt Dergisinde Arkeolojiyle İlgili Yayımlanmış Makalelerin Değerlendirilmesi (1931-1980)
13-27 pdf
Gülzar İBRAHİMOVA
Sovietization of Azerbaijan And Invasion Plans of Nakhchıvan Armenians
Azerbaycanın Sovyetleşmesi ve Nahcıvan Ermenilerinin İşgalcilik Planları
28-84 pdf
Sibel YILDIZ KISACIK
Beylerbeyi Mausoleum
Beylerbeyi Türbesi
85-94 pdf
Süleyman KOYUNCU
The Evaluatıon On Mehmet Akıf Ersoy’s Some Poetrıes In The Context Of Kalam
Mehmet Âkif Ersoy’unBazı Şiirlerinin Kelam Bağlamında Değerlendirilmesi
95-111 pdf
Uysal YENİPINAR
Empoti: Emotional Education For Autistic Children
Batı İpek Yolu Turizm Projeleri Ve Türkiye
112-131 pdf
© INCISS – THE JOURNAL OF INTERNATIONAL CIVILIZATION STUDIES – ISSN: 2548 – 0146 2020 Top