28-11-2010 10:30 PM: Lorem ipsum dolor sit amet

May 2020, Volume 5/ Issue 1

Editor
Doç. Dr. Hakan Yalap

Associate Editor
Doç. Dr. Sercan Demirgüneş
Dr. Yusuf Gökkaplan

Nevşehir-TURKEY Volume 5/ Issue 1 Spring  2020  

Jenerik Kapak | İçindekiler | Editörden


Contents/ İçindekiler Pages/ Sayfa

Hakan YALAP
Editorial/ Takdim

VI pdf
Şeniz ANBARLI BOZATAY
Themes That Provide Cultural Continuity in The Alevi Chepni Community: A Qualitative Research in Balikesir Karamanlar Village
Alevi Çepni Topluluğunda Kültürel Sürekliliği Sağlayan Temalar: Balıkesir Karamanlar Köyünde Nitel Bir Araştırma
1-33 pdf
Konuralp KOZ
Internet and Information Gap:A Research on 2014 Ankara Local Administrations General Elections
İnternet ve Bilgi Açlığı: 2014 Ankara Mahalli İdareler Genel Seçimleri Üzerine Bir Araştırma         
34-52 pdf
Natalija SINANOVIC
Culture on The Silk Road Education on The Silk Road
53-59 pdf
Merve Hasene SUR
Europe Before The First World War The Alliance Search of The Ottoman State and The Introduction to War
Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Avrupa, Osmanlı Devleti’nin İttifak Arayışları ve Savaşa Girişi
60-110 pdf
Milica GULUBOVIC TASEVSKA
Pierre Loti’s Fascination of Turkey in Novels and Travel Books with Comparative Analysis of Cultural and Expressive Level Between France and Turkey with Particular Mention of Exotic Elements    
111-121 pdf
© INCISS – THE JOURNAL OF INTERNATIONAL CIVILIZATION STUDIES – ISSN: 2548 – 0146 2020 Top