28-11-2010 10:30 PM: Lorem ipsum dolor sit amet

Volume I/ II Special Issue for Alexandra Vraneš

Editor
Prof. Dr. Ljiljana Marković

Dr. Hakan Yalap

Associate Editor
Dr. Sercan Demirgüneş

Nevşehir-TURKEY Volume I/ Issue II, WİNTER 2016  

Jenerik Kapak | İçindekiler | Editörden


Contents/ İçindekiler Pages/ Sayfa

Hakan YALAP
Editorial/ Takdim

1 pdf
Ljiljana MARKOVİĆ, Hakan YALAP
Prof. Dr. Aleksandra Vraneš, Biograph
3-8 pdf
Ljiljana BAJIĆ
The Theme of The Poor in Serbian and Russıan Literature: A Comparative Analysis of The Works of Fyodor Dostoevsky and Borısav Stankovıć
9-21 pdf
James BİRX
Interpreting Evolution: Darwin, Nietzsche, & Teilhard De Chardin
22-46 pdf
Ayşe CENGİZ
Cosmic Lions in The Turkish Mythology and Reflection of The Diwan of Baki
Türk Mitolojisindeki Kozmik Aslan Figürü Ve Bâkî Divanındaki Yansımaları
47-57 pdf
Faruk ÇOLAK
Typology Of Woman Leaders Among Turks And Gülnar Hatun Legend
Türklerde Lider Kadın Tipolojisi ve Gülnar Hatun Efsanesi
58-69 pdf
Özlem GÜNGÖR
As an Element Mythological Figure Eagle in Diwan Poetry
Dîvân Şiirinde Mitolojik Bir Unsur Olarak Kartal Figürü
70-79 pdf
Bülent KARA, Neslihan SUCU
Physical Education and Young Children in Terms of Motor Development
Beden Eğitimi Açısından Çocuk ve Gençlerde Psikomotor Gelişim
80-129 pdf
Mehmet KAYA
Social and Economic position of Nigde at the beginning of 20th century (1900-1940)
XX. Yüzyılın Başlarında Niğde’nin Sosyal ve Ekonomik Durumu (1900-1940)
130-150 pdf
Ljiljana MARKOVİĆ, Julijana VUCO
Academic Education of Future Foreign Language Teachers in Multilingual European Context. Experience of the University of Belgrade
151-156 pdf
Zorica PRNJAT
Language and Culture of The Internet
157-162 pdf
Andrew J. M. SMITH

The Evolution of Experiential Learning for Diversity Education in a Library Science Program Through Short-Term Global Experiences
163-170 pdf
Maja D. STOJKOVIĆ
Dramatic Hero As a Captive of Existential Nihilism
171-186 pdf
Sanja STOŠIĆ, Ljiljana MARKOVIĆ, Andrew J. M. SMITH
Early Spanish Reign Over The Philippines: Social And Spritual Remodeling
187-202 pdf
Neslihan SUCU
The Importance and Place of Federatıon of Physically Disabled in The Solution of Problems Disabled Have
Engelli Bireylerin Yaşadıkları Sorunların Çözümünde Bedensel Engelli Federasyonun Yeri ve Önemi
203-213 pdf
Nevzat TOPAL
Education-Training and Scientific Activities in Aksaray City During The Seljuk Period of Turkey
Türkiye Selçukluları Devrinde Aksaray Şehrinde Eğitim-Öğretim ve İlmi Faaliyetler
214-228 pdf
Ryan J. TRUBITS
International Torture Survivors: An Anthropological Perspective
229-247 pdf
Roberto VERALDI
Society, School, Western Scenery Mismatch
248-257 pdf

 

© INCISS – THE JOURNAL OF INTERNATIONAL CIVILIZATION STUDIES – ISSN: 2548 – 0146 2020 Top