28-11-2010 10:30 PM: Lorem ipsum dolor sit amet

Mayıs 2020, Volume 5/ Issue I

Editor
Doç. Dr. Hakan Yalap

Associate Editor
Doç. Dr. Sercan Demirgüneş
Dr. Yusuf Gökkaplan

Nevşehir-TURKEY Volume 5/ Issue 1 Spring 2020  

Jenerik | Kapak | İçindekiler | Editörden

Kasım 2019, Volume 4/ Issue 2

Editor
Doç. Dr. Hakan Yalap

Associate Editor
Doç. Dr. Sercan Demirgüneş
Dr. Yusuf Gökkaplan

Nevşehir-TURKEY Volume 4/ Issue 2 Autumn 2019  

Jenerik | Kapak | İçindekiler | Editörden

Mayıs 2019, Volume 4/ Issue 1

Editor
Dr. Hakan Yalap

Associate Editor
Dr. Sercan Demirgüneş
Gökhan Güneş

Nevşehir-TURKEY Volume 4/ Issue 1 Spring 2019  

Jenerik | Kapak | İçindekiler | Editörden

Kasım 2018, Volume 3, Issue 2

Editor
Dr. Hakan Yalap

Associate Editor
Dr. Sercan Demirgüneş
Gökhan Güneş

Nevşehir-TURKEY Volume 3/ Issue 2 Autumn  2018  

Jenerik | Kapak | İçindekiler | Editörden

Türk Milliyetçiliği Özel Sayısı 3/1

Editor
Dr. Hakan Yalap

Associate Editor
Dr. Sercan Demirgüneş

Nevşehir-TURKEY Volume III/ Issue I Special Issue of Turkish Nationalism 2018  

Jenerik | Kapak | İçindekiler | Editörden

Mayıs 2018, Volume 3, Issue 1

Editor
Dr. Hakan Yalap

Associate Editor
Dr. Sercan Demirgüneş

Nevşehir-TURKEY Volume III/ Issue II  2018  

Jenerik | Kapak | İçindekiler | Editörden

Ocak 2018, Volume 3, Issue 1, ISSAS

Editor
Prof. Dr. Ljiljana Markovic
Assoc. Prof. Dr. Abdülkadir Uzunöz
Asst. Prof. Dr. Hakan Yalap

Associate Editor
Asst. Prof. Dr. Sercan Demirgüneş
Gökhan Güneş

Nevşehir-TURKEY Volume 3/ Issue 1, ISSAS Special Issue

Jenerik | Kapak | İçindekiler | Editörden

Kasım 2017 Volume II/ Issue II

Editor
Dr. Hakan Yalap

Associate Editor
Dr. Sercan Demirgüneş
Gökhan Güneş

Nevşehir-TURKEY Volume II/ Issue II, Autumn 2017

Jenerik | Kapak | İçindekiler | Editörden

Mayıs 2017-Volume II/ Issue I

Editor
Dr. Hakan Yalap

Associate Editor
Dr. Sercan Demirgüneş

Nevşehir-TURKEY Volume II/ Issue I, SPRING 2017

Jenerik | Kapak | İçindekiler | Editörden

Volume I/ II Prof. Dr. Alexandra Vraneš Armağanı

Editor
Prof. Dr. Ljiljana Marković

Dr. Hakan Yalap

Associate Editor
Dr. Sercan Demirgüneş

Nevşehir-TURKEY Volume I/ Issue II, WİNTER 2016

Jenerik | Kapak | İçindekiler | Editörden

Hoşgeldiniz

Kıymetli Bilim İnsanları,

Tüm bilim dallarının sadece ve sadece insanlığa hizmet ettiğini düşünüyoruz. Günümüz dünyasının yaşadığı her türlü problemin temelinde de bu eksikliğin olduğu aşikardır. Bizler bilimle yaşarken insanı ve insanlığı unuttuk, belki de ihmal ettik. Hiçbir kültür ögesi saf ve katışıksız değildir. Bizlere düşen birlikte yaşama azmini kaybeden insanlığa aynı anne-babanın çocuğu olduğunu hatırlatmak olacaktır.

İçinde bulunduğumuz çağ mutlak olarak bilgi çağıdır. Bu vesileyle edinmek zorunda olduğumuz bilgi muhteviyatı ve çeşitliliği bir hayli artmıştır. Tek bir disiplinin sınırları içine hapsolmak yukarıdaki gerçekle çelişmektedir. Disiplinlerarası çalışmaların artması ve akademisyenlerin uzmanlık alanlarının dışında birkaç disiplin alanında uzmanlık seviyesinde bir bilgi birikimine sahip olması çağın getirdiği bir zorunluluktur. Dolayısıyla Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisinin temel politikası disiplinlerarası çalışmaya yöneliktir ki, bu yayın politikasının medeniyetimize en büyük katkıyı sunacağı kanaatindeyiz.

Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, multidisipliner yapısıyla bilim dünyasına yeni bir ses getirme amacındadır.

Dergimiz hiçbir resmi veya gayr-ı resmi kurumun ya da kuruluşun yayın organı değildir. Hiçbir kişi veya kurumdan maddî destek almamaktadır.

Bu dergi bir avuç bilim adamının ilmî ütopyalarını gerçekleştirme aracıdır. Katkısı olanların beklediği tek şey kendini tanıyan insanoğlunun insanlığa etmiş olduğu hizmetten alacağı hazdır.

Editör Kurulu

 

© INCISS – THE JOURNAL OF INTERNATIONAL CIVILIZATION STUDIES – ISSN: 2548 – 0146 2020 Top