28-11-2010 10:30 PM: Lorem ipsum dolor sit amet

All of our authors are prepared to at least higher education level accordingly if you may be in highschool, you understand that each you of our own authors have fundamentally been where you are and they also discover how that

Mergers&Acquisitions. Secure Online Data Rooms. The Best Combination

On the assumption that you are interested in the benefits of the, you see that they have the unique opportunity to help any business profiles. In the first place, the data rooms will be beneficial for the

Mayıs 2017-Volume II/ Issue I

Editor
Dr. Hakan Yalap

Associate Editor
Dr. Sercan Demirgüneş

Nevşehir-TURKEY Volume II/ Issue I, SPRING 2017

Jenerik | Kapak | İçindekiler | Editörden

Volume I/ II Prof. Dr. Alexandra Vraneš Armağanı

Editor
Prof. Dr. Ljiljana Marković

Dr. Hakan Yalap

Associate Editor
Dr. Sercan Demirgüneş

Nevşehir-TURKEY Volume I/ Issue II, WİNTER 2016

Jenerik | Kapak | İçindekiler | Editörden

Hoşgeldiniz

Kıymetli Bilim İnsanları,

Tüm bilim dallarının sadece ve sadece insanlığa hizmet ettiğini düşünüyoruz. Günümüz dünyasının yaşadığı her türlü problemin temelinde de bu eksikliğin olduğu aşikardır. Bizler bilimle yaşarken insanı ve insanlığı unuttuk, belki de ihmal ettik. Hiçbir kültür ögesi saf ve katışıksız değildir. Bizlere düşen birlikte yaşama azmini kaybeden insanlığa aynı anne-babanın çocuğu olduğunu hatırlatmak olacaktır.

Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, ilk sayısını yayınlamış ve bilim dünyasına yeni bir ses getirme amacının ilk aşamasını geçmiştir.

Dergimiz hiçbir resmi veya gayr-ı resmi kurumun ya da kuruluşun yayın organı değildir. Hiçbir kişi veya kurumdan maddî destek almamaktadır.

Bu dergi bir avuç bilim adamının ilmî ütopyalarını gerçekleştirme aracıdır. Katkısı olanların beklediği tek şey kendini tanıyan insanoğlunun insanlığa etmiş olduğu hizmetten alacağı hazdır.

Editör Kurulu

 

© INCISS – THE JOURNAL OF INTERNATIONAL CIVILIZATION STUDIES – ISSN: 2548 – 0146 2017 | All Rights Reserved Top