28-11-2010 10:30 PM: Lorem ipsum dolor sit amet

Kasım 2017 Volume II/ Issue II

Editor
Dr. Hakan Yalap

Associate Editor
Dr. Sercan Demirgüneş
Gökhan Güneş

Nevşehir-TURKEY Volume II/ Issue II, Autumn 2017

Jenerik | Kapak | İçindekiler | Editörden

Mayıs 2017-Volume II/ Issue I

Editor
Dr. Hakan Yalap

Associate Editor
Dr. Sercan Demirgüneş

Nevşehir-TURKEY Volume II/ Issue I, SPRING 2017

Jenerik | Kapak | İçindekiler | Editörden

Volume I/ II Prof. Dr. Alexandra Vraneš Armağanı

Editor
Prof. Dr. Ljiljana Marković

Dr. Hakan Yalap

Associate Editor
Dr. Sercan Demirgüneş

Nevşehir-TURKEY Volume I/ Issue II, WİNTER 2016

Jenerik | Kapak | İçindekiler | Editörden

Hoşgeldiniz

Kıymetli Bilim İnsanları,

Tüm bilim dallarının sadece ve sadece insanlığa hizmet ettiğini düşünüyoruz. Günümüz dünyasının yaşadığı her türlü problemin temelinde de bu eksikliğin olduğu aşikardır. Bizler bilimle yaşarken insanı ve insanlığı unuttuk, belki de ihmal ettik. Hiçbir kültür ögesi saf ve katışıksız değildir. Bizlere düşen birlikte yaşama azmini kaybeden insanlığa aynı anne-babanın çocuğu olduğunu hatırlatmak olacaktır.

Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, ilk sayısını yayınlamış ve bilim dünyasına yeni bir ses getirme amacının ilk aşamasını geçmiştir.

Dergimiz hiçbir resmi veya gayr-ı resmi kurumun ya da kuruluşun yayın organı değildir. Hiçbir kişi veya kurumdan maddî destek almamaktadır.

Bu dergi bir avuç bilim adamının ilmî ütopyalarını gerçekleştirme aracıdır. Katkısı olanların beklediği tek şey kendini tanıyan insanoğlunun insanlığa etmiş olduğu hizmetten alacağı hazdır.

Editör Kurulu

 

© INCISS – THE JOURNAL OF INTERNATIONAL CIVILIZATION STUDIES – ISSN: 2548 – 0146 2017 | All Rights Reserved Top