28-11-2010 10:30 PM: Lorem ipsum dolor sit amet

Kategori: Genel

Kasım 2018, Volume 3, Issue 2

Contents/ İçindekiler Pages/ Sayfa Hakan YALAP Editorial/ Takdim 1 Ali BOZÇALIŞKAN An Analysıs Of Turkey’s Support To The Turkısh-Tatar Mınorıty In Romanıan Dobruja After 1989 Revolutıon 1989 Devriminden Sonra Romanya Dobrucası’nda Yaşayan Türk-Tatar Azınlığa Türkiye’nin Verdiği Desteğin Analizi 4-21 Aysemin ÇANAK Abdal Ata Vıllage Accordıng To Temettuat Regıster Temettuat Defteri Kayıtlarına Göre Abdal Ata Köyü 22-33 Adem […]

Türk Milliyetçiliği Özel Sayısı 3/1

Contents/ İçindekiler Pages/ Sayfa Hakan YALAP Editorial/ Takdim 1 Aykut ACAR İsmail Bey Gaspirali And The Idea Of Turkish Unity İsmail Bey Gaspıralı ve Türk Birliği Düşüncesi                    9-19 Aykut ACAR An Overview Of Turan Yazgan’s Thought World In The Context Of Turkish Unity And Turkish Nationality Türk Birliği […]

Mayıs 2018, Volume 3, Issue 1

Contents/ İçindekiler Pages/ Sayfa Hakan YALAP Editorial/ Takdim 1 Murat AKKUŞ Differences In The Recitation In Terms Of Phonetic In The Context Of Ibn Asur’s Tafseer İbn Âşûr’un Tefsirinde Fonetik Yönden Kıraatlerdeki Farklılıklar                    4-15 Selahattin AVŞAROĞLU People’s Sense Of Compassıon And Compassıonnate Attıtude As A Value İnsanda Merhamet […]

Ocak 2018, Volume 3, Issue 1, ISSAS

Contents/ İçindekiler Pages/ Sayfa Hakan YALAP Editorial/ Takdim 1 Atilla AKALIN Reading The Relation Between Knowledge, Truth And Fallacy Through The Plato’s And Sophists’ Concepts Of Tekhne And Pathos Platon Ve Sofistler’de Tekhne Ve Pathos Kavramları Üzerinden Bilgi, Hakikat Ve Mugalata İlişkisini Okumak                         4-11 Beril TUĞRUL […]

Kasım 2017 Volume II/ Issue II

  Contents/ İçindekiler Pages/ Sayfa Hakan YALAP Editorial/ Takdim 1 Berat AKINCI The Effects Of Northern Iraq Regıonal Management Of 25 September References Of Turkey To National State Personnel Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin 25 Eylül Referandum Kararının Türkiye’nin Ulus Devlet Kimliğine Etkileri 3-23 Bülent KARA The Last Responsıble Widening Origin: Hrislam Son Kalkışmanın Kutsanan Kökeni: Hrislam 24-31 […]

Mayıs 2017-Volume II/ Issue I

Contents/ İçindekiler Pages/ Sayfa Hakan YALAP Editorial/ Takdim 1 Ayşe ERYAMAN England’s Policy on Palestine at The Beginning of 20th Century 20.Yüzyıl Başlarında İngiltere’nin Filistin Politikası 3-30 Bülent KARA, Arzu CAN Reliable Truth Love Translation: Study On Niğde Güvenin İzi Sevgi İzi: Niğde’de Farkındalık Çalışması 31-39 Humeyra DAŞTTİ Sayed Yaqub’s Life Background and Artistic Personality […]

Volume I/ II Prof. Dr. Alexandra Vraneš Armağanı

Contents/ İçindekiler Pages/ Sayfa Hakan YALAP Editorial/ Takdim 1 Ljiljana MARKOVİĆ, Hakan YALAP Prof. Dr. Aleksandra Vraneš, Biograph 3-8 Ljiljana BAJIĆ The Theme of The Poor in Serbian and Russıan Literature: A Comparative Analysis of The Works of Fyodor Dostoevsky and Borısav Stankovıć 9-21 James BİRX Interpreting Evolution: Darwin, Nietzsche, & Teilhard De Chardin 22-46 […]

Kasım 2016

Bülent KARA Urban Transformation and Its Impact on Social Structure in Turkey Türkiye’de Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Yapıya Etkileri                                         3-22           Nafiye Nur MEŞE-Fikret ALINCAK A Research on Environmental Awareness of Higher Education Students Yükseköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilinci Üzerine Bir Araştırma                   23-32          Dilek FİDAN How Do […]
© INCISS – THE JOURNAL OF INTERNATIONAL CIVILIZATION STUDIES – ISSN: 2548 – 0146 2019 Top