28-11-2010 10:30 PM: Lorem ipsum dolor sit amet

Dergi Hakkında

Kıymetli bilim insanları,

İçinde bulunduğumuz çağ mutlak olarak bilgi çağıdır. Bu vesileyle edinmek zorunda olduğumuz bilgi muhteviyatı ve çeşitliliği bir hayli artmıştır. Tek bir disiplinin sınırları içine hapsolmak yukarıdaki gerçekle çelişmektedir. Disiplinlerarası çalışmaların artması ve akademisyenlerin uzmanlık alanlarının dışında birkaç disiplin alanında uzmanlık seviyesinde bir bilgi birikimine sahip olması çağın getirdiği bir zorunluluktur. Dolayısıyla Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisinin temel politikası disiplinlerarası çalışmaya yöneliktir ki, bu yayın politikasının medeniyetimize en büyük katkıyı sunacağı kanaatindeyiz.

INCISS, orijinal ve ve daha önce yayınlanmamış çalışmaları yayınlar. Tüm makaleler öncelikle konu, içerik, uygun sunum ve yazım kurallarına uygun olarak Yayın Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Yazım kurallarına uygun olarak yazılan ve “Makale Gönder” butonuyla dergi sistemine yüklenen makaleler bilimsel değerlendirme için hakemlere teslim edilir. Makalelerde ifade edilen görüşlerden yazarlar sorumludur. Makalede hakem değerlendirmesi ve gönderimi için, INCISS‘in hiçbir ücreti yoktur.

INCISS‘de tüm makalelere DOI numarası atanmaktadır.

INCISS‘de yayınlanan makaleler CC BY lisans politikasına tabidir.

INCISS, açık erişimli ve çift kör hakem değerlendirmesine tabi bir dergidir. INCISS’de tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir. Bir makalenin dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir. Yazarlar, yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerinin yayım haklarının Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi’ne devrini kabul etmiş sayılırlar. INCISS bilimsel araştırmaların içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi (INCISS), Budapeşte, Berlin ve Bethesda açık erişim beyanlarında tanımlanan açık erişim modeli kapsamındaki tüm makaleleri yayınlamaktadır. INCISS tarafından yayınlanan makalelerin tam içeriği, herkesin okumasını, indirmesini, basmasını, kullanmasını, yeniden kullanmasını ve kurmasını sağlar. Yayınlanan makaleler Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı ile dağıtılmaktadır. INCISS, dünyanın herhangi bir yerindeki tüm okuyuculara, herhangi bir yükümlülük veya kısıtlama olmaksızın her zaman ücretsiz olarak yayınlar sağlayacaktır.

INCISS, sosyal bilimler disiplinlerine katkı sağlayan ve multidisipliner çalışmalara da katkı sağlayan deneysel, teorik ve ampirik, istatiksel, analitik, vaka analizi, saha araştırması, kitap incelemeleri gibi pek çok yöntemle hazırlanmış makaleler yayınlanır.

Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, her yıl iki sayı olarak bahar ve güz aylarında yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi’nde yayınlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukukî açıdan bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları www.inciss.com’a aittir. Yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez.

Her makale i-thenticate intihal programında taranmalı ve dergi mail adresine tarama raporu gönderilmelidir.

Umuyoruz ki, tüm bilim dalları sadece ve sadece insana ve insanlığa hizmet ettiğinden gün gelecek medeniyetimizin yaşadığı fikrî ve irfanî daralma aşılacak, arzu ettiğimiz medeniyet bir kartalın kanatlarında yükselecektir.

Yayımcı

Dr. Hakan YALAP

© INCISS – THE JOURNAL OF INTERNATIONAL CIVILIZATION STUDIES – ISSN: 2548 – 0146 2020 Top