28-11-2010 10:30 PM: Lorem ipsum dolor sit amet

Kasım 2016

Editör
Dr. Hakan Yalap

Editör Yardımcısı
Dr. Sercan Demirgüneş

Nevşehir-TÜRKİYE Volume I-Güz 2016  

Jenerik Kapak | İçindekiler | Editörden


Bülent KARA

Urban Transformation and Its Impact on Social Structure in Turkey
Türkiye’de Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Yapıya Etkileri                                         3-22          pdf


Nafiye Nur MEŞE-Fikret ALINCAK

A Research on Environmental Awareness of Higher Education Students
Yükseköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilinci Üzerine Bir Araştırma                   23-32         pdf


Dilek FİDAN

How Do Levels Of Depression And Anxiety As Symptoms
in Menstrual Cycle Affects Voice Signals?                                                               33-46          pdf


Huriye ALTUNER- Sibel Yıldız KISACIK

Reflections of the Intellectual Structure Forming Romanticism to the Art of Painting
Romantizmi Oluşturan Düşünsel Yapının Resim Sanatına Yansımaları             47-75          pdf


Ayşe CENGİZ

The “Üstündedir” Repeated Word Ghazal of Necati Bey’s Commentary
According to Method of “Düşünce Alanı Merkezli Metin Çözümleme”
Necâtî Bey’in “Üstündedir” Redifli Gazelinin
Düşünce Alanı Merkezli Metin Çözümleme Yöntemine Göre Şerhi                      76-88          pdf


Tuba BAHADIR

Friend and Friendship on Diwan of Yunus Emre
Yunus Emre Dîvânında Dost Ve Dostluk                                                                   89-108          pdf

© INCISS – THE JOURNAL OF INTERNATIONAL CIVILIZATION STUDIES – ISSN: 2548 – 0146 2020 Top