28-11-2010 10:30 PM: Lorem ipsum dolor sit amet

Kasım 2019, Volume 4/ Issue 2

Editor
Doç. Dr. Hakan Yalap

Associate Editor
Doç. Dr. Sercan Demirgüneş
Dr. Yusuf Gökkaplan

Nevşehir-TURKEY Volume 4/ Issue 2 Autumn  2019  

Jenerik Kapak | İçindekiler | Editörden


Contents/ İçindekiler Pages/ Sayfa

Hakan YALAP
Editorial/ Takdim

VII pdf
Mert BELEK
Spiritual Development in Mass Communication
Kitle İletişimde Manevi Kalkınma
132-141 pdf
Gökhan BİLGİÇ
System Of Imagery Related To Letters In Shifayi’s Sharh Shabistan KhayalŞifâyî’nin Şerh-İ Şebistân-I Hayâl Adlı Eserinde Harflerle İlgili Teşbihler Sistemi   
142-165 pdf
Zehra ÇINAR BOY
Shadow Archetype In The Story Named Abdullah Efendi’s Dreams Of Ahmet Hamdi Tanpınar Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” Adlı Hikâyesinde “Gölge” Arketipi
166-179 pdf
Asadullah DANISH
The Idea And Philosophy Of Anti-Liberalism In Afghanistan
Afganistan’da Anti-Liberalizm Fikri Ve Felsefesi
180-192 pdf
Eda ERTÜRK
The Buildıng Of Hikmet In The Context Of Reason, Contemplation And Logic In Nihat Keklik
Nihat Keklik’te Akıl, Tefekkür Ve Mantık Bağlamında Hikmet Binası
193-202 pdf
Yusuf GÖKKAPLAN
“mAlı” Adjective-Verb Suffix in  Neticetü’s-süluk Fi Nasihati’l-müluk
Neticetü’s-süluk Fi Nasihati’l-müluk’ta “mAlI” Sıfat-fiil Eki
203-212 pdf
Svetlana GRUBOR
Yasunarı Kawabata And Neo-Sensualism In Japanese Literature On The Silk Road
213-225 pdf
Yüksel ÖNER, Fatima ULUBAYOVA, Burçin ÖNER
Classifıcation Of Companies Of Some Sectors In The Category Of Manufacturing Industry In Bıst 100 Index
Bist 100 Endeksinde İmalat Sanayi Kategorisinde Yer Alan Bazı Sektörlere Ait Şirketlerin Sınıflaması
226-245 pdf
Hakan YALAP, Muhammet ÜNSAL
Alfhabet Education In Center Where Giving Turkish Education To Foreign Citizens In TurkeyTürkiye’de
Yabancılara Türkçe Öğretimi Hizmeti Veren Kurumlarda/Merkezlerde Alfabe Öğretimi
246-265 pdf
Bayram POLAT, İbrahim Ferat KAYA, Elvan YALÇINKAYA
The Problems And Solution Proposals Of Social Studies Teachers In Value Education
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Değerler Eğitiminde Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
266-285 pdf
Sonja VIŠNJIĆ ŽIŽOVIĆ
Chinese Theory Of The Five Elements In Matsuo Basho’s Poetry
286-302 pdf

Book Reviewing/ Kitap Tanıtımı

Kamil Ali GIYNAŞ
Tarlan, Ali Nihad (2019). Divan Edebiyatında Tevhidler Ve Muamma. İstanbul: Ketebe Yayınları, 312 S.
303-306 pdf

 

© INCISS – THE JOURNAL OF INTERNATIONAL CIVILIZATION STUDIES – ISSN: 2548 – 0146 2020 Top