28-11-2010 10:30 PM: Lorem ipsum dolor sit amet

Mayıs 2017-Volume II/ Issue I

Editor
Dr. Hakan Yalap

Associate Editor
Dr. Sercan Demirgüneş

Nevşehir-TURKEY Volume II/ Issue I, Spring 2017  

Jenerik Kapak | İçindekiler | Editörden


Contents/ İçindekiler Pages/ Sayfa

Hakan YALAP
Editorial/ Takdim

1 pdf
Ayşe ERYAMAN
England’s Policy on Palestine at The Beginning of 20th Century
20.Yüzyıl Başlarında İngiltere’nin Filistin Politikası
3-30 pdf
Bülent KARA, Arzu CAN
Reliable Truth Love Translation: Study On Niğde
Güvenin İzi Sevgi İzi: Niğde’de Farkındalık Çalışması
31-39 pdf
Humeyra DAŞTTİ
Sayed Yaqub’s Life Background and Artistic Personality
Seyit Yakup Tali’nin Hayatı ve Sanatçı Kişiliği
40-50 pdf
Irini SARIOĞLU
The September Events: The Anti-Greek Riots of 1955 in İstanbul
Eylül Olayları: İstanbul’da 1955 Anti-Yunan Hareketleri
51-63 pdf

 

© INCISS – THE JOURNAL OF INTERNATIONAL CIVILIZATION STUDIES – ISSN: 2548 – 0146 2020 Top