28-11-2010 10:30 PM: Lorem ipsum dolor sit amet

Amaç

Kıymetli Bilim İnsanları,

Tüm bilim dallarının sadece ve sadece insanlığa hizmet ettiğini düşünüyoruz. Günümüz dünyasının yaşadığı her türlü problemin temelinde de bu eksikliğin olduğu aşikardır. Bizler bilimle yaşarken insanı ve insanlığı unuttuk, belki de ihmal ettik. Hiçbir kültür ögesi saf ve katışıksız değildir. Bizlere düşen birlikte yaşama azmini kaybeden insanlığa aynı anne-babanın çocuğu olduğunu hatırlatmak olacaktır.

İçinde bulunduğumuz çağ mutlak olarak bilgi çağıdır. Bu vesileyle edinmek zorunda olduğumuz bilgi muhteviyatı ve çeşitliliği bir hayli artmıştır. Tek bir disiplinin sınırları içine hapsolmak yukarıdaki gerçekle çelişmektedir. Disiplinlerarası çalışmaların artması ve akademisyenlerin uzmanlık alanlarının dışında birkaç disiplin alanında uzmanlık seviyesinde bir bilgi birikimine sahip olması çağın getirdiği bir zorunluluktur. Dolayısıyla Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisinin temel politikası disiplinlerarası çalışmaya yöneliktir ki, bu yayın politikasının medeniyetimize en büyük katkıyı sunacağı kanaatindeyiz.

Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, multidisipliner yapısıyla bilim dünyasına yeni bir ses getirme amacındadır.

Dergimiz hiçbir resmi veya gayr-ı resmi kurumun ya da kuruluşun yayın organı değildir. Hiçbir kişi veya kurumdan maddî destek almamaktadır.

Bu dergi bir avuç bilim adamının ilmî ütopyalarını gerçekleştirme aracıdır. Katkısı olanların beklediği tek şey kendini tanıyan insanoğlunun insanlığa etmiş olduğu hizmetten alacağı hazdır.

Editör Kurulu

 

© INCISS – THE JOURNAL OF INTERNATIONAL CIVILIZATION STUDIES – ISSN: 2548 – 0146 2020 Top