28-11-2010 10:30 PM: Lorem ipsum dolor sit amet

Yazım ve Yayın İlkeleri

 1. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup yılda iki kez yayımlanır.
 2. Yazının Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisine gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir. Yazı için telif ücreti talep edilemez.
 3. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları  Dergisi’ne gönderilen ve/veya dergide yayımlanan yazılara ilişkin her türlü yasal sorumluluk, yazarına aittir.
 4. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları  Dergisi, yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak haklarına sahiptir.
 5. Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce olup, diğer dillerde de yazılar kabul edilebilir.
 6. Yazının başlığı yazının özünü belirtir nitelikteki başlık, büyük harflerle ve koyu karakterlerle, ortada, 12 punto ile yazılmalıdır.
 7. Yazar(lar)ın ad(lar)ı ve adres(ler)i: Başlığın altında ortada, soyadın tamamı büyük harfle olmak üzere unvanıyla (11 punto) birlikte yazılmalıdır. Yazarın kurumu, ileti (el-mek) adresi, dipnot hâlinde (8 punto olarak) gösterilmelidir.
 8. Yazının içeriği, 11 punto ile yazının başında, iki yana yaslı ve 100-200 kelimelik bir özette verilmeli, özetin bir satır altına, sola yaslı, 3-5 kelimeden oluşan “anahtar kelimeler” yazılmalıdır. Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimelerin altına, iki yana yaslı, 11 punto ile yazının İngilizce başlık (title), özet (abstract) ve anahtar kelimeleri (key words) eklenmelidir.
 9. Yazının ana metni Times New Roman (Türkçe) karakterleriyle, 11 punto ve 1 satır aralığı ile paragraf aralarında 6 nk boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Yazının özel durumlarına ilişkin fontlar ayrıca bir dosya hâlinde verilmek kaydıyla, transkripsiyon harfleri kullanılabilir.
 10. Ana metin (özet, İngilizce özet ve kaynakça hariç) 4000-7500 kelime aralığına olmalıdır.
 11. Ana metni oluşturan bölümler (Giriş/Kuramsal Çerçeve/Kuramsal Taban, Alanyazın Araştırması, Araştırma Deseni, Araştırmanın Uygulanması, Bulgular, Tartışma, Sonuç …vb.), yazarın ve konunu içeriğine ve tercihine bağlıdır. Başlıkların tamamı koyu yazılmalıdır. Ana başlıkların tamamı büyük harfle, ara başlıkların ilk harfleri büyük harfle, alt başlıklar küçük harfle yazılmalıdır.
 12. Kenar boşlukları 2,5’er cm. olmalı ve sayfalar (alt-orta) numaralandırılmalıdır.
 13. Çizelge, tablo, fotoğraf vb. çizimlerin gösteriminde, çizimlerin üstüne çizimin adı ile birlikte sıra numarası belirtilmelidir. Çizim içindeki yazılar 10 punto karakter ile yazılmalı ve düzenlenmeye elverişli olmalıdır.
 14. Türkçe makaleler için yazım kurallarında ve noktalama işaretlerinin kullanımında güncel Türkçe Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.
 15. Kaynak gösterimlerinde APA6 esas alınmalıdır.
 16. Yukarıdaki esaslara göre düzenlenmiş makaleleriniz incissjornal@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.
© INCISS – THE JOURNAL OF INTERNATIONAL CIVILIZATION STUDIES – ISSN: 2548 – 0146 2017 | All Rights Reserved Top